അഹങ്കാരത്തിന് ഉള്ള പണി പിന്നെയല്ല ഇനി അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടും. പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ എട്ടിന്റെ പണി കണ്ടോ.

മറ്റുള്ളവരെ മനപ്പൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു യുവാവിന്റെ കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ തൊട്ടടുത്തു കൂടി ഒരു ടൂവീലറിൽ ഒരു യുവാവ് പോകുന്നത് കാണാം.

ഈ പെൺകുട്ടി ആകട്ടെ ആ യുവാവിനെ തള്ളിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി മനപ്പൂർവ്വം കാലുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുറകിലൂടെ വരുന്ന വണ്ടിയിലേക്ക് ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വീഡിയോ പകർത്തിയത്. അഹങ്കാരം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ ആ യുവാവ് ആണെങ്കിലോ ഈ യുവതിയെ ഒരുതരത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല .

പക്ഷേ മനപ്പൂർവ്വം ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി പെൺകുട്ടി കാലുകൾ ഉയർത്തിയതും ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡിലേക്ക് വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഹെൽമറ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല .

എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള പണി കിട്ടുകയും ചെയ്യും.