എന്നും വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ പോയ പോലീസുകാരൻ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി.

തെരെസിറ്റ ഭാസ സ്ത്രീയുടെ നിഗൂഢം ആയിട്ടുള്ള മരണം. സ്ത്രീയും ഫിലിപ്പിൻസിനെ ഒരു പണക്കാര് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൾ തന്നെ അവളുടെ കൊലപാതകം സ്വയം പരിഹരിച്ചു. 1977ൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു മറ്റ് വൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം അവിടത്തെ പോലീസുകാരുടെ എല്ലാം ഉറക്കം കെടുത്തി.

ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നഗ്നയായിരുന്നു. കലാപകാരന്റെ കത്തികൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തുകയും തീകൊളുത്തി പതിനഞ്ചാം നിലയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കത്തുന്ന മെത്തയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പോലീസ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിൽ ഏറെ ഫിലിപ്പീസിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചോളും സംഗീത അഭ്യസിക്കുന്നവളും ആയിരുന്നു .

എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയെയും ആരെയാണ് കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് ഒരു സൂചന പോലും ലഭിച്ചില്ല. സൂചനകളിൽ അവളുടെ ഡയറിയിലെ ഒരു കുറിപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ കേസിനുള്ള ടിക്കറ്റ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവ് വന്നിരുന്നതായിട്ട് അവിടെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയും മരിച്ചുപോയ യുവതിയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തന്റെ കൊലപാതകി അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പോലീസുകാരോട് ഈ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ പിന്മാറിയെങ്കിലും പിന്നീട് അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. കൊലയാളിയെ അന്വേഷിച്ച പോലീസുകാർ പോയി. അയാൾ ഒരു വിവാഹിതനായിരുന്നു ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ ഇവരിലൂടെ മാല കണ്ടെത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു അയാൾ ആദ്യം നിരസിച്ചു എങ്കിലും പിന്നീട് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവളുടെ മാല മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നും ഒടുവിൽ തെളിയുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീ തന്നെ തന്റെ മരണം തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്.