ദൃഷ്ടി ദോഷം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയവർ ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ അണിയൂ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും.

ഒരു വ്യക്തിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൃഷ്ടി ദോഷം കണ്ണീർ ദോഷം എന്നിവ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഇല്ലാതെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടും. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് എനർജികളെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ദോഷം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നതല്ല.

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഊർജ്ജം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ചേരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും എന്നാൽ ഇതിനെ ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനെ ആവശ്യമുള്ളത് ഉപ്പ് ആകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ളത്. നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതാക്കിയ പോസിറ്റീവ് ഊർജത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗ്ഗം വേറെയില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വ്യക്തിക്ക് ആണോ ദൃഷ്ടി ദോഷം പറ്റിയത് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു പിടി കയ്യിൽ ഒത്തുപിടിച്ച് ഉഴിയുക മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഒഴിയുക അതിനുശേഷം ജലത്തിൽ ഇട്ട് അലിയിച്ച് കളയുക .

ശേഷം വീടിനു പുറത്തു കളയുക. ഇത് ഏറ്റവും ഭയപ്രകടമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് കൂടാതെ നിത്യവും വൃത്തിയോടെ നടക്കുക രണ്ടുനേരം കുളിക്കുക അതുപോലെ ധ്യാനം മുടക്കുക എല്ലാദിവസവും ദൈവത്തെ വിളിക്കുക ക്ഷേത്രദർശനങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തുക വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ രുദ്രാക്ഷം ചരടുകൾ കാലിൽ കിട്ടുന്ന ചരടുകൾ ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറാൻ എല്ലാം തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്.