കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.

അച്ഛനമ്മമാർ ദൈവത്തിന്റെ തുല്യമാണെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തരത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചു എന്ന് വിധിയെഴുതിയ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവൻ നൽകിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക്ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു ഇരട്ടകൾ ആണ്.

എന്നറിഞ്ഞതോടെ അവരുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി ചെക്കപ്പിലും എല്ലാം കുട്ടികൾ ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുന്നു ഡെലിവറി ദിവസം ഒരു ആൺകുഞ്ഞും പെൺകുഞ്ഞും ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞത് ആൺകുഞ്ഞിനെ അനക്കമില്ല. ഡോക്ടർമാർ അവർ പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു നോക്കി അവസാനം അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ കിടത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞ് മരിച്ച കാര്യം അവർ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു.

അവർക്ക് അത് താങ്ങാനായില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ നോക്കി നിന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ഉടുപ്പ് ഊരി തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഭാര്യയെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെകുഞ്ഞിനെ അനക്കം തന്റെ അച്ഛന്റെ വിരലിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു.

അച്ഛനെയും അമ്മയുടെയും ചൂട് ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കാരണം പോയ ജീവൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പോലും കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാർ.